ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΟΚΑΛ ΕΠΕ

Μήτρες Διέλασης Αλουμινίου

Λυκαβηττού 20, Τ.Κ. 122 44, Αιγάλεω, Αθήνα
Τηλ.: 210 56 99 014, Fax : 210 56 99 024
E-mail: endep@viokal.com.gr Τμήμα Σχεδίασης & Παραγωγής
             ntoboulidou@viokal.com.gr Τμήμα Χρηματοοικονομικό
             info@viokal.com.gr